Mönster till att virka "Chloe" en babyfilt i Block stitch

Babyfilt i storlek 85x80 cm blockad alternativt lätt struken på baksidan.

Filten virkas i Wavy Blends flätade bomullsgarn och jag virkade med virknål nr 6.
Den är enkel att virka och de olika maskorna är luftmaskor = lm, fastmaskor = fm, stolpar = st och smygmaskor = sm.

Läs gärna igenom mönstret innan du börjar.

Garnåtgång Wavy Blends: 
2 spolar med färgen du virkar blocken i. Kallas i mönstret för FÄRG 1.
1 spole med färgen mellan blocken och ramen. Kallas i mönstret för FÄRG 2.

Lägg upp 70 lm med FÄRG 1.
Varv 1:
Virka 1 st i 4:e lm från nålen och fortsätt virka st i varje lm hela varvet ut.
Totalt 68 st på varvet inkl 3-lm i början på varvet som räknas som en st. 
(Ta ut virknålen ur garnet och dra ut öglan så det inte repas upp.) 

                   1                                            2
 

Varv 2: 
Byt till FÄRG 2 och starta med en fm mellan 3-lm och st. OBS. Starta på samma sida och kant som du startade varv 1. Man vänder alltså aldrig arbetet mellan varv 1 och 2. Se bild 1.
2 lm, hoppa över 3 st, 1 fm mellan st. Fortsätt varvet ut. Se bild 2.
(Viktigt att virka fm MELLAN st så att det blir tydliga block av 3 st.)
Avsluta varvet med med en fm mellan näst sista och sista st. Fånga upp öglan från den andra färgen så du har båda öglorna på nålen. Se bild 3.
Virka 3 lm med båda trådarna, se bild 4 och NU vänder man arbetet. 

                    3                                          4
 

Varv 3:
Dra ut öglan med FÄRG 2 så det inte repas upp och virka nu med öglan i FÄRG 1.
Se bild 5.
I 2-lmb virkas 3 st och fortsätt varvet ut. Se bild 6. Totalt 22 block på varvet.
Sluta med en st i toppen på 3-lm. Se bild 7.

                    5                                          6
 

                   7                                            8
 

Varv 4:
Dra ut öglan med FÄRG 1 så att arbetet inte repas upp och virka nu med öglan i FÄRG 2. Starta med en fm mellan 3-lm och st. Se bild 8.
OBS. Starta på samma sida och kant som du startade varv 3.
 
2 lm, hoppa över 3 st, 1 fm mellan st. Fortsätt varvet ut. 
(Viktigt att virka fm MELLAN st så att det blir tydliga block av 3 st.)
Avsluta varvet med med en fm mellan näst sista och sista st. Fånga upp öglan från den andra färgen så du har båda öglorna på nålen. Se bild 9.
Virka 3 lm med båda trådarna, se bild 10 och NU vänder man arbetet. 

                    9                                          10
  

Upprepa varv 3 och 4 tills att du har 27 block på höjden och virka ett varv till med block till så du slutligen har 28 block-varv på höjden. Klipp av och dra ut öglan och fäst tråden med FÄRG 1.

Nu ska vi virka den tjocka ramen runt blocken och fortsätt med FÄRG 2 runtom.

Varv 1: 
3 lm=första st på varvet. Bild 11. (Kanten högst upp.)
1 st i bågen på hörnet, bild 12 och fortsätt sedan med 1 st i första st på första blocket. Nu har du tre st och ska virka de följande 2 st tillsammans.
Virka dessa 2 tillsammans såhär: 
I nästa maska virkar du en st men väntar med sista genomdragningen, virka 1 st i nästa maska och vid sista genomdragningen drar man tråden igenom alla 3 öglor som är på nålen.
Virka 3 st i var och en av de följande 3 st. Nästa 2 st virkas ihop. 
Upprepa över hela kanten tills du kommer till öglan vid nästa hörn.
Totalt 14 minskningar på denna kant och 56 st totalt. (inkl. hörn-stolparna)

                    11                                        12
 

I alla hörn på detta varv virkas 2 st, 2 lm, 2 st. 

På sidorna av filten virkar man st-grupper i bågarna på sidorna enligt följande:
2 st, 2 st, 2 st, 3 st, 3 st, upprepa detta kanten ut. Se bild 13.
Totalt 66 st. (inkl. hörn-stolparna)

    13
 

Kanten längst ned virkas lika som kanten högst upp.
Var noga med att räkna så maskorna stämmer runtom. Inkl hörnmaskor.
På vardera långsida 66 st och kortsida 56 st.
Varvet avslutas med en sm överst i 3 lm i början på förra varvet.

Varv 2:
Virka nu i bakre bågen på föregående varvs st. Första st på varvet virkas 3 lm.
1 st i varje st och i alla fyra hörn som tidigare 2 st, 2 lm, 2 st.
Varvet avslutas med en sm överst i 3 lm i början på förra varvet.
Totalt på varje långsida, 70 st och på varje kortsida 60 st.

Varv 3:
Se varv 2 med ändring för antal maskor nedan.
Totalt på varje långsida, 74 st och på varje kortsida 64 st.

Varv 4:
Se varv 2 med ändring för antal maskor nedan.
Totalt på varje långsida, 78 st och på varje kortsida 68 st.

Varv 5:
Se varv 2 med ändring för antal maskor nedan.
Totalt på varje långsida, 82 st och på varje kortsida 72 st.

Varv 6:
Se varv 2 med ändring för antal maskor nedan.
Totalt på varje långsida, 86 st och på varje kortsida 76 st.

Varv 7:
Se varv 2 med ändring för antal maskor nedan.
Totalt på varje långsida, 90 st och på varje kortsida 80 st.

Varv 8:
Se varv 2 med ändring för antal maskor nedan.
Totalt på varje långsida, 94 st och på varje kortsida 84 st.

Varv 9:
Se varv 2 med ändring för antal maskor nedan.
Totalt på varje långsida, 98 st och på varje kortsida 88 st.

Nu ska du ha garn kvar till att virka en söt liten kant på babyfilten.
Jag valde FÄRG 1 och virkade enligt följande:

På kanterna virkar man 1 sm i st, 1 lm, 1 sm i nästa st och i hörnen virkar man 1 sm, 1 lm 3 ggr.
På detta varvet virkar jag i båda bågarna på föregående varv.
Det blir en snygg sicksack-udd. 

Detta gratis-mönster är framtaget och ägs av Mamma Mia Garn. Kopiering av bild och text är ej tillåtet. Virka gärna efter mönstret. Om du delar foton på det du virkat på sociala medier är vi jätteglada och tacksamma om du taggar eller länkar till Mamma Mia Garn.