Allmänna villkor

Allmänt

Vi som tillhandahåller sajten www.mammamiagarn.se är Miss Loop, org nr. 700220-1700, 635 09 Eskilstuna, Sverige (”Mamma Mia Garn”). Med benämningarna ”Vi, våra, vårt och oss” nedan avses Mamma Mia Garn.

För att kunna registrera ett användarkonto hos oss eller för att kunna köpa produkt(er) genom vår sajt måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande, vi hänvisar till Föräldrabalken. Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, registrering av användarkonto hos oss och/eller användande av några av våra tjänster på vår sajt godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna villkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga. Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas. Vi förbehåller oss rätten att neka en order.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga på vår sajt.

 

Företagsinformation

Telefon:
070-554 02 44

Telefontider:
Vardagar 09.00 - 17.00

Adress:
Hagtorpsvägen 16, 635 09 Eskilstuna

Organisationsnummer:
700220-1700

E-postadress:
hej@mammamiagarn.se

 

Priser och avgifter

Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I alla priser ingår moms om 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp. Då olika skärmar och individuella skärminställningar påverkar färgåtergivning kan vi inte garantera att färgnyanserna på varorna stämmer överens med de bilder som visas när du som konsument besöker vår nätbutik. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller vi oss rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.

 

Våra avgifter för närvarande

59 kr fraktavgift till DHL-ombud gäller för alla beställningar oavsett vikt. För att få dina varor med hemleverans tillkommer en avgift på 179 kr. Gäller om du bor utmed farbar väg.

 

Frakt inom Sverige

Fraktavgift

59 kr

Dörr till Dörr leverans (Hempaket)

179 kr

Returavgift

Kund står för returkostnaden på samtliga varor

Outlösta paket

Vi debiterar en avgift för försändelser som inte hämtats ut motsvarande de faktiska kostnaderna för returfrakt, fraktavgift samt hantering.

  

Tvister

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.


För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

 

Support och tillgänglighet

Vår målsättning är att besvara frågor via e-post inom 24 timmar från det att vi mottagit din fråga. Tidsangivelsen gäller endast under vardagar och för förfrågningar som avser redan utförda köp och beställningar. I de fall vi inte besvarat kundens e-post inom 48 timmar meddelar vi om fördröjningen och orsaken till denna. Vid svårare supportärenden som reklamationer, transportfrågor etc. kan handläggningstiden vara längre.

 

Övrigt

Skicka inga förskott

Vi ansvarar inte för pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

 

Bedrägeri

Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår sajt.

 

Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.