Integritetspolicy

Vår policy

Miss Loop värnar om din personliga integritet. För oss är det viktigt att vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi arbetar alltid för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler.

Genom nedan beskrivna policy informerar vi om hur dina personuppgifter behandlas i vår webbshop och digitala plattformar, inklusive nyhetsbrevet. Notera att denna policy inte gäller våra medarbetare eller leverantörer. Policyn kan komma att uppdateras genom tiden och vi rekommenderar dig därför att kolla in hemsidan med jämna mellanrum.


Vem ansvarar för vår personuppgiftsbehandling?

Miss Loop, org. nr. 700220-1700, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig)
Hagtorpsvägen 16
635 09 Eskilstuna
Sverige


Personuppgifter vi samlar in från dig

När du handlar genom vår webbshop så kommer du att lämna viss information om dig själv, såsom ditt namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Ibland kanske du även lämnar information till oss via mail eller via telefon till vår kundtjänst. När du handlar på mammamiagarn.se registrerar vi dina personuppgifter. Vi behandlar information om de varor som du har köpt eller lagt i din varukorg samt hanterar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi får även in IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data i samband med ditt köp. När du enbart surfar på mammamiagarn.se, så registreras ingen identifierbar information om dig.


Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Miss Loop. Därutöver kan information som vi samlar in komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Exempel på dessa är våra leverantörer samt samarbetspartner som hanterar betalningar och tekniska lösningar. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med våra leverantörer, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalen får leverantörerna inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.


Vårt ändamål och lagliga grund för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter får lagligen behandlas om du samtyckt till det, om det sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om det krävs för att fullgöra ett avtal med dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du samtyckt till det, för att:

 • ge dig information om dina köp på mammamiagarn.se, såsom tex orderbekräftelser, leveransinformation etc.
 • leverera dina köp som du gjort på vår hemsida till din angivna adress.
 • kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura. 

 • kunna skicka ett digitalt ordererkännande.
 • skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig. Du har i alla utskick möjlighet att avregistrera dig.
 • förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster

 • kunna anpassa mammamiagarn.se efter besök beteende på vår hemsida.

 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • Miss Loop behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
   

För följande ändamål anser vi att det förlägger ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter:

 • då vi samlar in personuppgifter från tredje part för direktmarknadsföring anser vi att individen kan ha ett intresse av vår information och våra produkter.


Direktmarknadsföring

Miss Loop kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per e-post till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst på mammamiagarn.se eller vid kontakt med kundservice, anpassa genom vilka kanaler du önskar att vi kontaktar dig.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas av Miss Loop i enlighet med vår policy. Uppgifter rörande dina köp sparas i 36 månader. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter såvida detta inte strider mot annan lag eller förordning.


Var lagrar vi dina personuppgifter/överföring till tredje land?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Detta kan t ex. vara aktuellt då vi skickar en vara till en kund utanför EU och transportören måste ha personuppgifterna för att kunna fullgöra leveransen.


Sociala medier

Vi arbetar med olika sociala nätverk såsom Facebook, Instagram och Pinterest. Hur dessa medier behandlar personuppgifter kan ni läsa om under deras egna integritetspolicies. På dessa konton ansvarar Miss Loop enbart för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar, men däremot inte personuppgifter som andra personer lämnar. Vi annonserar på både Facebook och Instagram. Genom att använda oss av Facebooks ”target audience” kan vi välja vilka användare som exponeras för våra annonser samt studera statistik om läsarna men personuppgifter utvinns eller lagras inte eftersom ingen enskild person kan identifieras med dessa data. Vi använder denna information för att förbättra både våra annonser och för att skapa en bättre kundupplevelse.


Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Miss Loop använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information, och för att du ska kunna genomföra ett köp i vår e-handel. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer då nya cookies att skapas. Vi sparar information i cookien såsom ett slumpmässigt värde som används för att skapa anonym statistik i vår e-handel.

Vi använder eller tillåter cookies från tredje part (Google Analytics) som hjälper oss övervaka vår webbtrafik och se vilka produkter som har visats och hur ofta. Precis som våra egna cookies samlar dessa cookies inte in någon personlig information. Om du inte vill att Google Analytics ska spåra dig när du besöker vår eller andra webbsidor så kan du ladda ned en Google Analytics Opt-out Broweser Add-on. Observera att detta då tar effekt på alla webbsidor som du besöker, inte bara mammamiagarn.se.


SSL/Kryptering

För att skydda dina känsliga uppgifter använder vi SSL-kryptering vilket krypterar all data som skickas mellan vår server och din web-browser. Detta innebär att den data du skickar till oss inte kan läsas av tredje part.


Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. När du använder en sådan länk för att lämna vår webbplats har vi inte någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ta något ansvar för innehållet eller integritetsskyddet på andra webbplatser. Du bör vara försiktig och läsa igenom integritetspolicyn för den aktuella webbplatsen.


Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om de personuppgifter som vi har om dig samt begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripen rätten att komplettera ofullständiga uppgifter. Varje gång som Miss Loop behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få ut en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig (dataportabilitet).

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter samt återkalla hela eller delar av lämnat samtyckte om behandling av personuppgifter. På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

All kommunikation och samtliga åtgärder som Miss Loop vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.


Kontakta oss

För frågor gällande dina rättigheter enligt ovan beskrivna policy så kan du kontakta Miss Loop’s kundtjänst på hej@mammamiagarn.se. Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Miss Loop den 22 november 2020.